Virtuální Ohnivý Bastard – doregistrace

V případě, že jste se už registrovali na Ohnivého Bedřichovského Bastarda, vyplňte tento formulář.
To je potřeba kvůli potvrzení účasti, zadání adresy pro zaslání startovního balíčku a medaile, výběr obsahu startovního balíčku a potvrzení souhlasu s účastí v závodě.

Pokud jste registrovali více závodníků, musí tento formulář vyplnit každý z nich (jedná se o náhradu papírových souhlasů s účastí v závodě). Adresa pro zaslání nebo registrační e-mail můžou být stejné u více závodníků.

Děkujeme!


Základní informace | Podmínky závodu | Trasa závodu | Kontakty pro dotazy a pomoc

Menu