Nový způsob registrací

Po zkušenosti z minulého závodu jsme se rozhodli změnit způsob přiřazování startovních čísel a výběru startovních vln. Zde se dozvíte vše potřebné a také se podle tohoto budeme řídit při Vodním Bedřichovském Bastardovi v červnu.
Věříme, že tím předejdeme dohadům a problémům, které vznikli na Ledovém Bedřichovském Bastardovi 2019.

Způsob registrace

 • Při registraci jsou zobrazeny všechny dostupné startovní vlny. Opět s rozestupem 5 minut a kapacitou 10 závodníků.
 • U každé vlny je vidět počet zbývajících míst a můžete si tedy vybrat, do které vlny se chcete registrovat.
 • Pokud registrujete více závodníků, vyberte vlnu, kde je dostatek místa pro všechny.
 • Chcete běžet s někým konkrétním v jedné vlně? Registrujte se společně tak, abyste trefili stejnou vlnu.

Elitní vlny

 • První tři vlny jsou elitní. Vyhlašovat budeme i elitní kategorii.
 • Pokud chcete běžet v elitní vlně, registrujte se do ní. My ale posoudíme, zda vás do této vlny pustíme. Pravidla pro uznání registrace jsou níže.

Pravidla registrace

 • Vlna zvolená při registraci platí. Změnit ji lze na žádost, maximálně týden před závodem a přesuneme vás jen do vlny, ve které je volno.
 • Čím dříve se registrujete, tím více budete mít na výběr. Zařazení na žádost do vlny, která je obsazená, nebudeme provádět.
 • Po doručení potvrzujícího e-mailu je třeba do 5ti pracovních dní uhradit startovné. Pokud uhrazeno nebude, můžeme vaši registraci stornovat tak, abyste neblokovali místo ve startovní vlně.
 • Týden před startem závodu nebudeme provádět žádné změny ve startovních vlnách. Pouze budeme obsazovat volná místa závodníky registrovanými na místě.
 • Rozhodnutí, zda můžete běžet v elitní vlně je jen na nás. Do jednoho pracovního dne od registrace vám dámě vědět, jak jsme se rozhodli. Pokud vám nevyhovíme, zařadíme vás do nejbližší volné standardní vlny.
 • Posouzení elitních vln provádíme na základě předchozích výsledků v našich závodech a nebo jiných výsledků a informací. Můžeme si od vás vyžádat doplňující informace a v případě zamítnutí vám vždy zašleme i odůvodnění.

Informace k cenám a platbám

 • Ceny startovného jsou uvedeny u detailů závodu a jsou platné.
 • Účastníci předchozího závodu mají slevu na kterýkoliv následující závod stejné sezóny.
 • Sleva pro účastníka je nepřenosná a platí do vyhlášeného termínu (u Vodního BB 2019 je to 9. 4.) . Po jeho uplynutí ji nelze uplatnit.
 • Slevy nelze kombinovat.
 • Platba musí být provedena do 5ti pracovních dní od obdržení potvrzení o registraci. Neuhrazená registrace může být poté stornována.
 • Potvrzení o zaplacení a potvrzení platné registrace vám zašleme do 5ti pracovních dní od obdržení platby.
 • Registrace provedené týden před startem je možné uhradit i na místě při vyzvednutí startovního balíčku. Registrace provedené dříve, je třeba uhradit předem a v řádném termínu.

Věříme, že takto nastavená pravidla jsou spravedlivá a registrace i závod proběhnou bez obtíží a s radostí ze sportu a pohybu.

Děkujeme za pochopení.

Menu